Tuesday, January 24, 2006

Scribus

Үйлдлийн систем хамаарахгүй хэвлэлийн программ "Scribus" хэвлэх материалыг "PostScript"-форматаар бэлэн болгоно.

Wednesday, January 11, 2006

Macromedia-гийн Flashplayer баяртай!

Gnash гэсэн программ хангамжийг ашигласнаар SWF-өргөтгөлтэй файлийг харуулж болно.
OpenGL-ийн тусламжтайгаар графикийг дүрслэнэ. Дангаараа буюу Firefox-ийн Plugin маягаар
ашиглагадана.

Monday, January 02, 2006

Блог бичихэд дөхөмтэй програм хангамж

http://wordpress.org бол блог бичихэд дөхөмтэй програм хангамж юм.